นายอัมพร พินะสา

ปีการศึกษา 2566 สพฐ.ล็อก น.ร. 40 คนต่อห้อง ลดแออัด

นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ได้เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ได้กำชับให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ.) ผู้บริหารโรงเรียน และผู้บริหาร สพฐ.ดูแลการรับนักเรียนเข้าเรียน ในปีการศึกษา 2566 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

โดยขณะนี้ถือว่าอยู่ในช่วงของการส่งต่อนักเรียนเข้าเรียนในระดับที่สูงขึ้น และเป็นรอยต่อการรับเด็กเข้าเรียน โดยการรับเด็กก่อนประถมศึกษาได้ทำข้อตกลงร่วมกันว่าจะเปิดโอกาสให้ไปสมัครในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และโรงเรียนเอกชนก่อน หากไม่ประสงค์จะไปโรงเรียนทั้ง 2 สังกัด สพฐ.ก็พร้อมจะเปิดรับทุกคนเข้ามาเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ซึ่งได้กำชับให้โรงเรียนทุกแห่งพร้อมรับเด็กทุกคนเข้าเรียน 100%

เพราะฉะนั้นแล้วผู้ปกครองไม่ต้องกังวลหากเด็กรายใดยังไม่มีที่เรียนให้ประสานไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) หรือโรงเรียนใกล้บ้านได้ ในส่วนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ก็เช่นเดียวกัน สพฐ.ได้ประกาศเขตพื้นที่บริการเพื่อสนับสนุนให้เด็กเรียนใกล้บ้าน และไม่มีการเปิดสอบแข่งขัน โดยกำหนดให้ใช้วิธีการจับสลาก ซึ่งได้ดำเนินการไปที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมั่นใจว่ามีโรงเรียนรองรับเด็กทุกคนเพียงพอแน่นอน

นายอัมพรกล่าวต่อว่า ส่วนการรับนักเรียนเข้าเรียน ปีการศึกษา 2566 ซึ่งจะรับสมัครเข้าเรียนชั้น ม.1 วันที่ 11-15 มีนาคม สอบ 25 มีนาคม ประกาศผลและรายงานตัว 29 มีนาคม มอบตัว 1 เมษายน ส่วน ม.4 ที่เปิดสอน ม.ต้น และ ม.ปลาย ม.3 ที่จบโรงเรียนเดิม สมัครเข้าเรียนตามที่โรงเรียนกำหนด ประกาศผลและรายงานตัวตามที่โรงเรียนเดิมกำหนด มอบตัว 2 เมษายน สมัครสอบคัดเลือก นักเรียนที่จบ ม.3 จากโรงเรียนอื่น และโรงเรียนเดิม วันที่ 11-15 มีนาคม สอบ 26 มีนาคม ประกาศผลและรายงานตัว 30 มีนาคม มอบตัว 2 เมษายน และโรงเรียนที่เปิดสอนเฉพาะ ม.4-6 (ยกเว้นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา) สมัคร 11-15 มีนาคม สอบ/คัดเลือก 26 มีนาคม ประกาศผลและรายงานตัว 30 มีนาคม มอบตัว 2 เมษายน นั้นในปีการศึกษา 2566 จะมีการปรับลดจำนวนนักเรียนต่อห้องจากเดิม 45 คนต่อห้อง เหลือ 40 คนต่อห้อง และจะล็อกไม่ให้มีการขยายจำนวนนักเรียนเพิ่มอีก

โดยที่ผ่านมา สพฐ.ให้โรงเรียนลดจำนวนนักเรียนต่อห้องลงตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 และจนมาถึงปี 2566 ให้เหลือ 40 คนต่อห้องเป็นปีแรก และจะคงไว้ที่ 40 คนต่อห้องไปทุกปี ไม่ให้มีการขยายที่นั่งเพิ่ม ในกรณีที่โรงเรียนต้องการรับเด็กเพิ่มต้องวางแผนการ และเสนอขอขยายชั้นเรียนล่วงหน้า ไม่ใช่เห็นว่าเด็กมีความต้องการเข้าเรียนมากแล้วจะมาขอขยายชั้นเรียนภายหลัง

ปีการศึกษา 2566 สพฐ.ล็อก น.ร. 40 คนต่อห้อง ลดแออัด

“ในการรับเด็กปีนี้โรงเรียนสามารถประเมินสถานการณ์รับเด็กเพื่อจัดทำแผนการรับมือสำหรับการรับเด็กในปีต่อไปได้ โดยสาเหตุที่ต้องลดจำนวนนักเรียนต่อห้องลง เพราะไม่ต้องการให้นักเรียนอยู่กันอย่างแออัด และต้องการให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มที่ โดยมั่นใจว่า สพฐ.มีโรงเรียนเพียงพอ และขอย้ำกับผู้ปกครองว่าเรียนที่ไหนไม่สำคัญ เชื่อว่าทุกโรงเรียนมีศักยภาพพร้อมที่จะจัดการเรียนการสอนอย่างเต็มความสามารถ และขอยืนยันว่า สพฐ.พร้อมเปิดรับนักเรียนเข้าเรียน 100% หากผู้ปกครองรายใดมีปัญหาไม่มีที่เรียนให้ประสานมาที่ สพฐ.เพื่อจัดการหาที่เรียนให้” เลขาธิการ กพฐ.กล่าว

นายอัมพร กล่าวต่อด้วยว่า จากการลงพื้นที่แก้ไขปัญหาหนี้สินครูใน 4 จังหวัด คือ กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และขอนแก่น พบว่าครูที่มีปัญหาเรื่องหนี้สินได้เข้ามาพบเจ้าหน้าที่ โดยมีเขตพื้นที่เป็นตัวกลางดำเนินงาน เพื่อผ่อนคลายและหามาตรการชำระหนี้ที่เหมาะสม ปรากฏว่าสามารถแก้ไขหนี้สินครูได้กว่า 800 ล้านบาท ช่วยเหลือครูได้กว่า 200 คน ผมอยากให้เขตพื้นที่เข้ามาช่วยดูแลชีวิตให้ครูมีความสุข เพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนอกจากนี้ ผมยังมีความห่วงใยในเรื่องของความปลอดภัย โดยเฉพาะภาวะซึมเศร้าที่เกิดขึ้นกับครูและนักเรียน ซึ่งพบมากที่สุดในช่วงนี้ ขอให้เขตพื้นที่ประสานทำความเข้าใจ ร่วมมือกับสาธารณสุขจังหวัด ในการตรวจคัดกรองสุขภาพของนักเรียนและครู เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการป้องกันและแก้ไขให้ครูและนักเรียนมีความปลอดภัยทางด้านอารมณ์ ที่จะเชื่อมโยงไปถึงปัญหาความไม่ปลอดภัยทางยาเสพติด ความไม่ปลอดภัยในทางที่ไม่ถูกไม่ชอบ รวมไปถึงการตัดสินใจในสิ่งที่ไม่ควรจะเป็น เกิดเป็นโครงการ 1 โรงเรียน 1 ครูอนามัย เพื่อให้ครูเป็นต้นแบบในการเป็นตัวกลางสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับนักเรียนด้วย

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ lacinquedea.com

แทงบอล

Releated