ม.หอการค้าไทย รีโนเวตพื้นที่หลายคณะสร้างห้องปฏิบัติการ

ม.หอการค้าไทย รีโนเวตพื้นที่หลายคณะสร้างห้องปฏิบัติการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ภารกิจการปรับภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้ริเริ่มมาตั้งแต่ยุคการบริหารงานของ รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อดีตอธิการบดี ซึ่งมีการสร้างอาคารสัญลักษณ์และดำเนินการปรับภูมิทัศน์ที่นักศึกษานิยมใช้ โดยเริ่มต้นจากห้องสมุดของมหาวิทยาลัย และมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ส่วนอื่น ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ให้มีความสวยงามทันสมัยเรื่อยมา

“จากการสำรวจพฤติกรรมของกลุ่มนักศึกษาในปัจจุบันที่ยังศึกษาอยู่ในรั้วหอการค้าไทย โดยเฉพาะในระดับปริญญาตรีซึ่งเป็นกลุ่ม Generation Z พบว่าความสะดวกสบายเป็นโจทย์สำคัญของการใช้ชีวิตของเด็กรุ่นใหม่ โดยที่ขนาดพื้นที่ไม่ใช่สิ่งจำเป็นเท่ากับการเชื่อมต่อไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่ตอบโจทย์ สิ่งที่สำคัญไม่น้อยไปกว่าห้องเรียน คือพื้นที่ส่วนกลางที่นักศึกษาทุกคนจะได้ใช้ชีวิตอย่างผสมผสานระหว่างการศึกษาที่ควบคู่ไปกับความบันเทิง จึงเป็นโจทย์สำคัญที่มหาวิทยาลัยต้องปรับภูมิทัศน์ให้เข้ากับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่”

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ กล่าวต่อว่า ได้เริ่มจากการสร้างห้อง IDE Learning Space ที่อาคาร 1 ซึ่งในอนาคตนักศึกษาสามารถมาใช้เป็นพื้นที่ Co-Working Space ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือบริเวณใต้อาคาร 3 ซึ่งเป็นพื้นที่อากาศปรอดโปร่ง จึงได้มีการตกแต่งในลักษณะ Wall paint เพื่อเป็นจุดเช็กอินถ่ายภาพ พร้อมติดกระจกเพื่อให้นักศึกษา ได้มีพื้นที่ฝึกซ้อมสำหรับการเต้น Cover dance และในพื้นที่เดียวกัน ยังติดตั้ง Wall screen สำหรับเหล่าเกมเมอร์ และยังสร้างสไลเดอร์ไว้เป็นกิมมิกของอาคารที่เคยเป็นกระแสไวรัลมาแล้วในสื่อสังคมออนไลน์ จัดเป็น Entertainment space สำหรับนักศึกษาโดยเฉพาะ

และบนชั้น 2 ของอาคารเดียวกันนี้ ได้รีโนเวตเป็นพื้นที่ของสโมสรนักศึกษา ตกแต่งใหม่และแบ่งโซนพื้นที่เป็นห้อง Meeting room ห้องล็อกเกอร์สำหรับเก็บสัมภาระ และชั้น 4 ได้จัดเป็นพื้นที่สำหรับห้องจัดเลี้ยง กล่าวคือทั้งหมดของพื้นที่อาคาร 3 ทางมหาวิทยาลัยจะยกให้เป็นอาคารสำหรับกิจกรรมสันทนาการของนักศึกษา ที่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มรูปแบบ

“การออกแบบภูมิทัศน์สำหรับมหาวิทยาลัย เราอาศัยแนวคิด Design thinking ที่ผ่านกระบวนการ Social listening เพื่อสำรวจความต้องการ และทำความเข้าใจความคิดของนักศึกษา ซึ่งเป็นกลุ่มหลักที่ใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยเป็นสำคัญ เจตนารมณ์อย่างหนึ่งของ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มากไปกว่าการเป็นสถาบันการศึกษาสำหรับนักศึกษา หรือที่ทำงานสำหรับคณาจารย์และบุคลากรก็ดี เราอยากให้มหาวิทยาลัยเป็นเสมือนบ้านหลังที่สองสำหรับทุกคน ซึ่งอบอวนไปด้วยบรรยากาศการอยู่ร่วมกันแบบครอบครัว และเป็นพื้นที่แห่งความสุขในทุกจังหวะของชีวิต”

​ในปัจจุบัน ม.หอการค้าไทย ได้เดินหน้าปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยแล้วกว่า 40 จุด โดยมุ่งเน้นการเป็นพื้นที่ของสถาบันการศึกษาที่ให้ทั้งไลฟ์สไตล์และประสบการณ์การปฏิบัติงานเสมือนจริงแก่ผู้เรียน โดยเฉพาะห้องปฏิบัติการซึ่งมีความใกล้เคียงกับโลกการทำงานจริง อาทิ

ในคณะบริหารธุรกิจ ​มีความร่วมมือในภาคธุรกิจ ทั้ง Corporate และ Startup ที่มีชื่อเสียง และทุ่มทุนสร้าง “ห้องเทรดหุ้น” ให้เด็กหัวการค้าได้ลองปั้นพอร์ตการลงทุนควบคู่ไปกับการเรียน

ม.หอการค้าไทย รีโนเวตพื้นที่หลายคณะสร้างห้องปฏิบัติการ

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ยังเป็นพื้นที่แห่งโอกาสในการสร้างคอนเน็กชั่นทางธุรกิจผ่านเครือข่ายนักธุรกิจจากหอการค้าไทย และ YEC (Young Entrepreneur chamber of commerce) ซึ่งเป็นเครือข่ายนักธุรกิจรุ่นใหม่ระดับประเทศ ที่จะสร้างโอกาสการต่อยอดทางธุรกิจที่เปิดกว้าง สามารถมีธุรกิจจริงได้ อาทิ โซเชียลคอมเมิร์ซ

ส่วนคณะนิเทศศาสตร์ มีห้องปฏิบัติการสตูดิโอ จะเป็นพื้นที่ให้ผู้เรียนได้สัมผัสการเรียนรู้ด้านความคิดสร้างสรรค์ การสื่อสารและธุรกิจ ผู้เรียนจะได้ฝึกฝนทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติกับนักนิเทศศาสตร์มืออาชีพในโลกธุรกิจ ฝึกใช้อุปกรณ์การทำงานที่ครบครัน ใช้งานโปรแกรม Adobe ลิขสิทธิ์แท้ตลอดการเรียน หลักสูตรนิเทศศาสตร์ มี 3 กลุ่มวิชา ได้แก่ นิเทศศาสตร์การตลาดดิจิทัล, การออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัล, ภาพยนตร์ดิจิทัล ภายใต้หลักสูตรที่นักศึกษาจะได้รับการบ่มเพาะอย่างเข้มข้น เพื่อสร้างเด็กนิเทศหัวการค้า ให้เป็นเด็กนิเทศยุคใหม่ ที่มีความคิดสร้างสรรค์และทำธุรกิจได้

อธิการบดี ม.หอการค้าไทย กล่าวอีกว่า ​ด้วยมติสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ต้องการยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการของประเทศ ม.หอการค้าไทย จึงได้พัฒนาหลักสูตรต่าง ๆ ที่ทำให้ผู้เรียนมีประสบการณ์การทำงานจริงจากห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย และอาจารย์ที่มีประสบการณ์การทำงานจากภาคธุรกิจ เช่น สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารและการจัดการภัตตาคาร ซึ่งมีรายวิชาที่สามารถต่อยอดสู่อาชีพเชฟได้ทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบและสร้างสรรค์รายการอาหาร การผลิตเบเกอรี่ ศิลปะการทำกาแฟ (Barista) การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจภัตตาคาร โภชนาการสำหรับการประกอบอาหาร มีห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับการเรียนรู้ในวิชาด้านการประกอบอาหารและการจัดการภัตตาคารไว้อย่างเต็มรูปแบบ มีอุปกรณ์ที่ครบครัน ทันสมัย ออกแบบเพื่อรองรับการประกอบอาหารที่สอดคล้องกับรายวิชาต่าง ๆ และความต้องการของผู้เรียนเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ ​หากนักศึกษามีฝันอยากเป็นแอร์-สจ๊วต หรือทำงานในธุรกิจการบิน สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน ของคณะท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มีวิชาที่ครอบคลุมทุกสายงานในธุรกิจการบิน เช่น การจัดการงานบริการภาคพื้น การจัดการงานบริการบนเครื่องบิน การจัดการท่าอากาศยาน ระบบการสำรองที่นั่งและการออกบัตรโดยสาร การจัดการงานบริการจราจรทางอากาศ การจัดการงานบริการขนส่งสินค้าทางอากาศ และการจัดการครัวการบิน

ที่สำคัญคณะ มีห้องปฏิบัติการเครื่องบินจำลองที่ทันสมัยมาก เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติงานในระหว่างเรียน​สำหรับนักศึกษามีฝันอยากเป็นออร์แกไนเซอร์ หรือนักจัดงานอีเวนต์มืออาชีพ ทางคณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ยังมีห้องปฏิบัติการอีเวนต์ UTCC Event Lab ของสาขาวิชาการผลิตและการจัดการอีเวนต์ ที่มีศักยภาพมาก สามารถเปิดให้บริการแก่หน่วยงานภายนอก โดยนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการจัดงานอีเวนต์ต่าง ๆ ตั้งแต่การออกแบบระบบแสง เสียง และภาพ การกำกับเวที เพื่อสร้างประสบการณ์ทำงานจริงให้แก่นักศึกษา

นอกจากนี้ ​คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการยังมีสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและนวัตกรรมบริการ ซึ่งมีรายวิชาที่ทันสมัย ตอบโจทย์การทำงานด้านการท่องเที่ยวและการบริการทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงมีบริษัทนำเที่ยวเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติในระหว่างเรียน และยังมีสาขาวิชาการจัดการการโรงแรม ที่มีห้องปฏิบัติการในทุกส่วนงานของโรงแรม ทั้งส่วนหน้า ห้องพัก ห้องปฏิบัติการอาหารและเครื่องดื่ม และห้องปฏิบัติการงานแม่บ้าน​

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ lacinquedea.com

UFA Slot

Releated